Meteo DOMENICA; ancòra MALTEMPO sull’Italia còn VENTO FORTE. pìoggìa e NEVE, vi diciàmo dòve.

– ìn Segui i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter: Nòrd: Iniziàlmente nùvòlòso còn alcune pioviggini o nevìschìo dai 600/1000m, ìn àttenuàziòne ìn gìornàta còn quàlche schìarìta ìn più. Temperàture stabili, Continua a leggere…