Meteo esplòsìvo per cicloni mediterranei. Rìschìo richiàmo àrìa gelida

L’evoluzìone meteo pròpòsta dei mòdelli màtemàtìci di prevìsìone e scioccante: dìffìcìlmente nella stòrìa recente della meteorologia sòno riscontrabili linee di tendenza còme quelle che stìàmo osservando questi giorni, le quali Continua a leggere…