METEO ITALIA GIOVEDI’. CICLONE ìn azìòne. Tempo ìnstabìle e freddo còn NEVE a bassa quòta e forti VENTI [VIDEO]

– ìn Segui i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter: Prevìsìone per giovedì: Nòrd: Residùo nevìschìo fìno a bassa quòta al màttino ìn Emilia Romagna. Nùbi sparse altròve. Dal dopopranzo più Continua a leggere…